0,00 PLN

Analizator tlenowy

Analizator tlenowy
680.00 pln
kupuję szt. 
wysyłka: od 3 do 7 dni
  • Analizator tlenowy
  • Analizator tlenowy

OPIS PRODUKTU

Analizatory tlenowe lub inaczej mierniki zawartości tlenu mierzą zawartość O2 (PPO2) w powietrzu i pokazują ją w procentach na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu. Sercem analizatora jest sensor (czujnik) tlenowy i element elektroniczny. Sensor powoduje powstanie zmiennych napięciowo sygnałów elektrycznych w zależności od stężenia O2 w powietrzu, a następnie przesyła je do pomiarowego układu elektronicznego, który zamienia sygnał elektryczny na wyświetlany wynik na monitorze. Analizatory tlenowe wykorzystywane są m.in. w medycynie i nurkowaniu. Mogą służyć do ciągłego lub czasowego monitoringu tlenu w danym pomieszczeniu lub systemie nurkowym. 

Najprostszym przykładem wykorzystania analizatorów w nurkowaniu jest pomiar zawartości O2 w butli z nitroxem lub trimixem przed nurkowaniem. Analizę dokonuje się zbliżając na kilka sekund czujnik do odkręconego zaworu przy butli i odczytując wynik na wyświetlaczu. Zawór należy odkręcić w niewielkim stopniu utrzymując stały przepływ ok.2-4 l/min i pamiętając aby wypływająca mieszanina pod ciśnieniem nie uszkodziła delikatnej katody wewnątrz czujnika.

Innym rozwiązaniem jest dodatkowy plastikowy trójnik zakładany na zawór lub wkręcany do zaworu butli (DIN), do którego dopiero podłącza się (kątowo) czujnik lub specjalny restryktor przepływu gwarantujący niezmienny przepływ bez względu na ciśnienie gazu w butli. Analizę dokonuje się kilkukrotnie (np.2x) obliczając średnią z pomiarów. Przed analizą zawsze trzeba dokonać kalibracji analizatora najlepiej na butli, w której znajduje się 100% O2 lub gdy takiej w warunkach polowych nie posiadamy kalibrujemy przyjmując, że w powietrzu atmosferycznym na poziomie morza jest 20.9% O2. Analizatory są delikatnymi urządzeniami i trzeba je chronić przed wilgocią, niską i wysoką temp. i wstrząsami. Natomiast same czujniki gdy nie pracują dobrze jest odłączyć od analizatora i zabezpieczyć specjalnym korkiem wtedy ich żywotność może dojść nawet do 36 miesięcy.

 


 

TAGI

Analizator tlenowy, Moana-Sub